Zpět na kalendář akcí

Napoleon v Brně

Historický průvod císaře Napoleona a jeho gardy městem Brnem.

V sobotu 16. listopadu 2019 v podvečer se v centru Brna uskuteční akce, která připomene příjezd císaře Napoleona do města v roce 1805. Historickým centrem bude procházet průvod francouzských vojáků na koních.

  • Císař Napoleon vystoupí s proslovem k občanům města Brna na Dominikánském náměstí v 17,45
  • Historický průvod francouzských vojáků městem z Moravského náměstí se zastávkou na Náměstí Svobody v 17,30
  • Modlitba za padlé vojáky v kostele Sv. Petra a Pavla v 18,30
http://www.acaballado.cz/wp-content/uploads/2019/09/IMG_2842-480x360.jpg
http://www.acaballado.cz/wp-content/uploads/2019/09/IMG_2597-480x360.jpg
http://www.acaballado.cz/wp-content/uploads/2019/09/IMG_2408-480x360.jpg
http://www.acaballado.cz/wp-content/uploads/2019/09/IMG_2470-480x360.jpg
http://www.acaballado.cz/wp-content/uploads/2019/09/IMG_2898-480x360.jpg

Program

Podnětem pro uspořádání této akce byly skutečné historické události, neboť 20. listopadu 1805 přijel francouzský císař se svým vojskem do Brna a ubytoval se v Místodržitelském paláci. Francouzská armáda tehdy obsadila Brno prakticky bez boje, rakouská posádka opustila dokonce i pevnost Špilberk a ustoupila k Olomouci. Napoleonovi a jeho vojákům tak město poskytlo nedobrovolně zázemí, které potřeboval pro přípravu nadcházející vítězné bitvy u Slavkova (2. prosince 1805).

 

MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ 16:45

Zahájení akce / Opening of the event.

17 – 19:00 Historický průvod vojáků na koních s Napoleonem / Historical Military Procession with Napoleon

Od 16:45 hod Vás budeme informovat o historických souvislotech, o tom, jak vypdalo město brno v roce 1805 a proč přes Brno francouzská armáda vůbec přešla. To vše od historika Ladislava Muchy, který Vás přenese o 214 let zpět do historie.

Hlavní sobotní program začíná v 17:00 hod na Moravském náměstí před kostelem Sv. Tomáše. Od parku na Moravském náměstí vyjde v 17:00 historický průvod v čele s císařem Napoleonem, kterého budou na cestě doprovázet dragouni na koních, pěšáci a bubeníci. Průvod projde městem dle vyznačené trasy. Přestávku si družina s koňmi udělá na náměstí Svobody, cca 17:30 hod.

Dominikánské náměstí – radnice – 17:45 hod.

Symbolické předání klíče od města / Symbolic handover of keys to the city.
Proslov císaře Napoleona / Address by Emperor Napoleon.

Během krátké zastávky bude na Magistrátě města brna (Dominikánském náměstí) předán symbolický klíč od města paní primátorkou. Vyslechnete si zde i proslov císaře v češtině a francouštině k obyvatelům města Brna. Nakonec průvod vyrazí ke katedrále Sv. Petra a Pavla.

PETROV

Po příjezdu ke katedrále sesedne císař s družinou z koní a pozdrabí se s obyvateli města. V 18:30 se bude v katedrále konat modlitba za oběti válek v kostele Sv. Petra a Pavla / Prayer for the Victims of War.

 

Akce se koná pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové.

 

Z historie roku 1805

Dny v Brně již vykazují neklamné znaky přicházejícího podzimu. A protože město Brno je městem nejem pulzujícím současným, moderním životem, ale i městem plným historie, nabízí se zájemcům o historii pohled na několik dní města z podzimu roku 1805.

Dne 2. prosince 1805 se severovýchodně u Brně odehrála proslulá bitva tří císařů – bitva u Slavkova. Jednalo se o vyvrcholení válek tak zvané III. koalice evropských mocností proti – můžeme říci pozdě postrevoluční, tehdy již císařské, napoleonské Francie. Bitva měla srazit na kolena napoleonský režim ve Francii, ukončit francouzskou politickou i ekonomickou rozpínavost a pokud možno nastolit staré pořádky v Evropě vyhovující starým, tradičním monarchiím. A na straně carského Ruska se již objevují první náznaky imperiální politiky s výhledy na západ Evropy.

Vše však proběhlo úplně, úplně jinak. Ale vraťme se zpět do Brna.

Již ke konci první dekády měsíce listopadu 1805 existují první náznaky možného vývoje situace, že vojenský konflikt, který prozatím  probíhal v tzv. dědičných rakouských zemích,  se může přenést až na jižní Moravu. A dotknout se i správního centra Brna, hlavního města historického Markrabství moravského a od roku 1777 i sídelního města brněnského biskupství.

Události poté dostávají rychlý spád.

Brno opouští dlouhá kolona 3.000 vozů, které odváží do bezpeční nejdůležitější státní dokumenty z císařského archivu z Vídně i majetek samotného císaře. Jako dým mizí i moravský zemský hejtman a předseda gubernia Prokop hrabě Lažanský s nejvyššími úředníky. Ve městě ponechává jen svého úředního zástupce, který nemá žádné zásadní pravomoci. Brněnští měšťané prožívají mrazivé chvíle očekávání toho, co přijde s příchodem Francouzů. Ve městě vládne mrtvé ticho. Dne 19. listopadu příchází první zprávy, že se francouzská armáda blíží po císařské silnici od Pohořelic. Pevnost Špilberk opouští rakouská posádka a zanechává zde v neporušeném stavu obrovské množství vojenských zásob. Téhož dne v odpoledních hodinách, ve střední části dnešní Pekařské ulice, postává hlouček mužů. Úředníci zemského gubernia a zástupci města ve formě deputace čekají na Francouze. Do čela deputace, jako osoba nejváženější, je postaven biskup Schrattenbach. 

Kolem půl třetí přijíždí v čele jízdního oddílu k městské bráně maršál Murat, švagr císaře Napoleona, přebírá od deputace, byť prozatím fiktivně, správu města a rychlým manévrem obsazuje město. První, co uděla, zmocní se budovy pošty a zde veškerých poštovních zásilek a peněz. Veškerý styk města s bližším či vzdáleným okolím je přerušen. Neexistuje možnost přístupu k novinám a informacím. Vše je ihned vyřizováno, nařizováno a komentováno francouzskými vyhláškami. Geniální vynález poté prakticky do současnosti praktikovaný. V modernějších formách.

Brňané přesně vědí, jak se mají, respektive jak se teď  musí chovat.

Mimochodem – ve městě žije podle rok starého sčítání 8.693 obyvatel. Po přičtení všech osob, které žijí v nejbližších předměstích (po staru za hradbami) a jejichž život a zaměstnání jsou s městem denně spojeny, je to celkem 25.297 osob. 

Dne 20. listopadu, ve středu, přijíždí do města císař Napoleon. Bez okázalostí, v prostém šedém plášti, na koni, provázen nejbližším štábem a osobní stráží.  Jeho příjezd a pobyt je však následně oslavován tím, že obyvatelé musí do svých oken vyložit zapálené svíce. Možná slavnostní iluminace? Podle pozdějších pověstí mělo osvětlení fungovat tak, aby bylo případně zabráněno útoku na císaře vedeného z oken. Jedna příprava atentátu je historicky skutečně zadokumentována. Samozřejmě až v době míru, kdy se objevovali skrytí hrdinové…

Následnou deputaci města i zemského gubernia císař přijal až později. Došlo tak opět k fiktivnímu předání klíče od města. Ale tento akt byl tehdy chápán úplně jinak. Znamenal, že dárce klíče se podrobuje obdarovanému a zároveň jej prosí o ochranu jako pána města… Ochrany se městu Brnu skutečně dostalo. Pořádek ve městě byl udržován francouzským vojenským četnictvem a hlídkami pěších i jízdních pluků. A pořádek byl nastolen i v otázce odevzdávání kontribucí, potravin, ošacení, lihovin a povinnosti ubytování. Císař Francouzů projížděl Brnem neustále tam i zpět při svých opakovaných výjezdech do terénu v okolí města, a to převážně k severu a k východu. Studoval terén budoucího bojiště. Do města se vracel za dusotu podkov jeho doprovodu, popřípadě rachotu bubnů v čele hlídkujících pěších kompanií neustále procházejících městem. 

A v oknech brněnských měšťanů každý večer svítily svíce a hloučky sledovaly císaře i jeho doprovod…

Dne 29. listopadu odjel císař do prostoru budoucího slavkovského bojiště,  kde byl  bitvou dne 2. prosince určen další vývoj v Evropě na mnoho let dopředu. A jeho styl provedení vojenské operace je předmětem výuky na vojenských akademiích celého světa dodnes.

 

Nu – přijďte se tedy i letošní podzim, respektive dne 16. listopadu, podívat na příjezd císaře Napoleona do města Brna. Všechny časové i místní podrobnosti vám budou postupně sdělovány na tomto webu skupiny Acaballado, z.s. jako organizátora akce. A kdo cítí, že jeho zájem má hlubší dimenze, může si nastávající podzimní dny na téma bitvy u Slavkova a hitorie Evropy v roce 1805 obohatit četbou knih profesora Dušana Uhlíře, Mgr. Jiřího Kovaříka nebo jiných autorů.

 

Udělejte si čas na podvečerní zážitek z koní, pestrých uniforem a rachotu bubnů tamborů dne 16. listopadu 2019.

Partneři

Děkujeme za podporu JM kraje a záštitu města Brna.

Tým ACA.