První díl

Jan Nepomuk Prokeš se narodil v Dubňanech, panství Moravský Krumlov ve vlastnictví knížecí rodiny Liechtensteinů. Jako druhorozený pro své nadání je poslán na gymnázium do Znojma, má se snad později stát knězem.
Jan Nepomuk je však nejen vnímavý, ale i zdatný a vzdorovitý, proto je po několika letech z gymnázia vyloučen. Po návratu domů se stává kovářem. Pro zručnost, ale i pro znalost výpočtů, písma, němčiny a základů latiny, je přes svůj věk záhy v čele místní omladiny.

Ačkoliv není poddaným, nadělá si spoustu nepřátel. Zvláště panu radnímu, který začíná tušit, že do hry vstupuje i jeho dcera Julie, mezi níž a Janem Nepomukem vzniká vztah…
Bubny verbírů víří vzduch ve vsích i městech. Naplnění počtů odvedených mužů k vojsku je více než řešením, jak se zbavit nepohodlných a vzpurných. Na deset a více let, zpravidla navždy… Jan Nepomuk Prokeš je odveden.

A tak osud v podobě smrťáka na tamborském bubnu roztočil svůj první vrh s kostkami života i smrti…